• Αρχική

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Δεξιότητες Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+!


Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Δεξιότητες Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+!


ΣΧΕΤΙΚΑ

Το έργο e-Protect στοχεύει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εξοικείωσής τους με εργαλεία τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας, παρέχοντάς τους ευκαιρίες κατάρτισης απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.


E-LEARNING

Ο χώρος ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλο το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται διαδικτυακά σε όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια του διαδικτύου για τα άτομα ηλικίας 65+.


ΠΗΓΕΣ

Σε αυτή τη σελίδα θα μπορείτε να βρείτε την κλίμακα δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+, το εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που θα παράγεται κατά τη διάρκεια του έργου.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ