Πηγές

Σε αυτή τη σελίδα θα μπορείτε να βρείτε την κλίμακα δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+, το εγχειρίδιο για εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που θα παράγεται κατά τη διάρκεια του έργου.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η Κλίμακα Δεξιοτήτων Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο Διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους ίδιους όσο και για τους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους, το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των απαραίτητων δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών για την διαδικτυακή ασφάλεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας χρήσιμος τρόπος για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ατόμων ηλικίας 65+ σε αυτές τις δεξιότητες.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο e-Protect υποστηρίζει την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης για τα άτομα ηλικίας 65+. Παρέχει γενικά γνώσεις για κατανόηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου, οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας του εκπαιδευτικού προγράμματος, εκπαιδευτικό υλικό και συμβουλές για την ανάπτυξη σχέσεων του εκπαιδευτή με τους συμμετέχοντες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε επιπρόσθετο υλικό σχετικά με τις δεξιότητες προστασίας δεδομένων και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+, αλλά και διάφορες αναφορές για την υλοποίηση του έργου.

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Ως μέρος της προώθησης του έργου, εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο με τις κυριότερες πληροφορίες του έργου και να το προωθήσετε στο δίκτυο σας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς!