Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο e-Protect

Εγχειρίδιο Δεξιοτήτων Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+

Εισαγωγή στο έργο e-Protect

Οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2060 τουλάχιστον ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα είναι άνω των 65 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα 65+ να παραμείνουν υγιείς, ανεξάρτητοι και δραστήριοι στην εργασία ή στην κοινότητά τους για περισσότερο χρονικό διάστημα. Μετά την υιοθέτηση της στρατηγικής Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (Single Market Strategy), πολλές μελέτες εντοπίζουν την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ατόμων 65+.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο