8ο ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Συνέντευξη με την Tatiana Armuna, εκπαιδεύτρια ενηλίκων που εργάζεται με άτομα 65+

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του έργου e-Protect δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην ενσωμάτωση του Προγράμματος Κατάρτισης και της Κλίμακας Δεξιοτήτων στην εργασία τους. Αναφέρεται επίσης στο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων όταν εργάζεται με άτομα 65+. Για το θέμα αυτό η Tatiana Armuna εκπαιδεύτρια ενηλίκων και τεχνική παιδαγωγός από την Ελβετία μας απάντησε σε μερικές ερωτήσεις.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο

7ο ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης προσωπικού στην Αθήνα

Η διακρατική εκπαίδευση του έργου e-Protect προκάλεσε τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής από επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πόρων του έργου για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων άνω των 65 ετών.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο

6ο ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Θα θέλατε να δείτε ένα καινοτόμο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;

Η κοινοπραξία του έργου e-Protect πραγματοποίησε συνάντηση την 1η Απριλίου 2022. Εκτός από απίστευτη ενέργεια και θετικότητα, η κοινοπραξία συναντήθηκε για να δώσει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει και προγραμματιστεί για την επόμενη περίοδο. Έτσι αυτή τη στιγμή οι εταίροι εργάζονται για την αναθεώρηση του Εγχειρίδιου Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, παίρνοντας ανατροφοδότηση από πέντε εκπαιδευτές ενηλίκων από κάθε χώρα-εταίρο.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο

5ο Ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Είστε έτοιμοι για λίγη δράση; Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-Protect έρχεται σύντομα…!

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-Protect

Στο πνεύμα της εξ αποστάσεως διαδικτυακής μάθησης, η κοινοπραξία του έργου e-Protect αναπτύσσει έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο ηλεκτρονικής μάθησης για τις Δεξιότητες Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+!
Η πλατφόρμα αυτή έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εργάζονται με την ομάδα-στόχο (άτομα ηλικίας 65+) ή συναφείς φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης, ερευνητές κ.λπ. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη προορίζεται επίσης να υποστηρίζει εύχρηστα χαρακτηριστικά, όπως εύκολη πρόσβαση στην αναζήτηση και τις ενημερώσεις και απλή πλοήγηση. Το σημαντικότερο είναι ότι ο διαδικτυακός χώρος e-Protect θα υποστηρίξει τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου και θα διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών και των δεδομένων τους είναι γνωστές και λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των μαθημάτων κατάρτισης για άτομα ηλικίας 65+.
Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο

4ο Ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Τo Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect για την Προστασία στο Διαδίκτυο έχει οριστικοποιηθεί και είναι έτοιμο για εφαρμογή!

Λίγα λόγια για το e-Protect

Το e-Protect είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή κατά τη χρήση του διαδικτύου για άτομα ηλικίας 65+, παρέχοντάς τους εξατομικευμένες ευκαιρίες κατάρτισης.
Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο

3ο Ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Παρά τον κρύο καιρό, τα χαμόγελα είναι η κανονικότητα για το έργο e-Protect

Διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους

Η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων, που είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε τελικά ηλεκτρονικά στις 28 Ιανουαρίου 2022. Με χαμόγελα συναντήθηκαν οι υπεύθυνοι από κάθε οργανισμό για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου e-Protect και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν μέχρι τη λήξη του, που αναμένεται τον Νοέμβριο του 2022.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο

2o Ενημερωτικό Δελτίο e-Protect

Δημιουργία Κλίμακας Δεξιοτήτων Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο Διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+

Έκθεση αποτελεσμάτων e-protect

Η πρώτη δραστηριότητα του έργου e-protect αναφέρεται στην δημιουργία μιας κλίμακας δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+. Οι δεξιότητες αυτές προέκυψαν από την τριγωνοποίηση αποτελεσμάτων τριών ειδών έρευνας (έρευνα γραφείου, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια). Με αυτό το τρόπο διασφαλίστηκε ότι η κλίμακα είναι αξιόπιστη και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ομάδας-στόχου, η οποία είναι τα άτομα ηλικίας 65+. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία έγινε από τις πέντε χώρες-εταίρους του έργου,παρουσιάζονται στη διακρατική έκθεση(διαθέσιμη εδώ στα αγγλικά). Επίσης, στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες και οι εκθέσεις ανά χώρα που συμμετέχει στο έργο (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ελβετία και Αυστρία).

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο

Πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο e-Protect

Εγχειρίδιο Δεξιοτήτων Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+

Εισαγωγή στο έργο e-Protect

Οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2060 τουλάχιστον ένας στους τρεις Ευρωπαίους θα είναι άνω των 65 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα 65+ να παραμείνουν υγιείς, ανεξάρτητοι και δραστήριοι στην εργασία ή στην κοινότητά τους για περισσότερο χρονικό διάστημα. Μετά την υιοθέτηση της στρατηγικής Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς (Single Market Strategy), πολλές μελέτες εντοπίζουν την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των ατόμων 65+.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο