4ο Ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Τo Πρόγραμμα Κατάρτισης e-Protect για την Προστασία στο Διαδίκτυο έχει οριστικοποιηθεί και είναι έτοιμο για εφαρμογή!

Λίγα λόγια για το e-Protect

Το e-Protect είναι ένα έργο Erasmus+ που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προστασίας δεδομένων και καταναλωτή κατά τη χρήση του διαδικτύου για άτομα ηλικίας 65+, παρέχοντάς τους εξατομικευμένες ευκαιρίες κατάρτισης.
Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο