5ο Ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Είστε έτοιμοι για λίγη δράση; Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-Protect έρχεται σύντομα…!

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-Protect

Στο πνεύμα της εξ αποστάσεως διαδικτυακής μάθησης, η κοινοπραξία του έργου e-Protect αναπτύσσει έναν ειδικά σχεδιασμένο χώρο ηλεκτρονικής μάθησης για τις Δεξιότητες Προστασίας Δεδομένων και Καταναλωτή στο διαδίκτυο για άτομα ηλικίας 65+!
Η πλατφόρμα αυτή έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που εργάζονται με την ομάδα-στόχο (άτομα ηλικίας 65+) ή συναφείς φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης, ερευνητές κ.λπ. Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη προορίζεται επίσης να υποστηρίζει εύχρηστα χαρακτηριστικά, όπως εύκολη πρόσβαση στην αναζήτηση και τις ενημερώσεις και απλή πλοήγηση. Το σημαντικότερο είναι ότι ο διαδικτυακός χώρος e-Protect θα υποστηρίξει τη διάδοση των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου και θα διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών και των δεδομένων τους είναι γνωστές και λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των μαθημάτων κατάρτισης για άτομα ηλικίας 65+.
Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο