6ο ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Θα θέλατε να δείτε ένα καινοτόμο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο;

Η κοινοπραξία του έργου e-Protect πραγματοποίησε συνάντηση την 1η Απριλίου 2022. Εκτός από απίστευτη ενέργεια και θετικότητα, η κοινοπραξία συναντήθηκε για να δώσει μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τις εργασίες που έχουν ήδη γίνει και προγραμματιστεί για την επόμενη περίοδο. Έτσι αυτή τη στιγμή οι εταίροι εργάζονται για την αναθεώρηση του Εγχειρίδιου Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, παίρνοντας ανατροφοδότηση από πέντε εκπαιδευτές ενηλίκων από κάθε χώρα-εταίρο.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο