7ο ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης προσωπικού στην Αθήνα

Η διακρατική εκπαίδευση του έργου e-Protect προκάλεσε τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής από επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πόρων του έργου για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων άνω των 65 ετών.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο