8ο ενημερωτικό δελτίο e-Protect

Συνέντευξη με την Tatiana Armuna, εκπαιδεύτρια ενηλίκων που εργάζεται με άτομα 65+

Το Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του έργου e-Protect δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην ενσωμάτωση του Προγράμματος Κατάρτισης και της Κλίμακας Δεξιοτήτων στην εργασία τους. Αναφέρεται επίσης στο ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων όταν εργάζεται με άτομα 65+. Για το θέμα αυτό η Tatiana Armuna εκπαιδεύτρια ενηλίκων και τεχνική παιδαγωγός από την Ελβετία μας απάντησε σε μερικές ερωτήσεις.

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Δελτίο